последни новини Ново
>

Държавното дружество „Автомагистрали“ ще проектира и изгради близо 66 км от пътя Видин - Ботевград

Държавното дружество „Автомагистрали“ ще проектира и изгради близо 66 км от пътя Видин - Ботевград
„Автомагистрали“ ЕАД ще изгради 65,8 км от път I-1 Видин - Ботевград в участъка между пътен възел „Макреш“ и обходния път на гр. Монтана. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. Агенция „Пътна инфраструктура“ възлага дейности по допълнително проектиране и изпълнението на строително-монтажните работи на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, тъй като Министерството на регионалното развитие и благоустройството е едноличен собственик на 100% от капитала на „Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. АПИ също е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Договорът е на стойност 1 083 000 000 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е различен за всеки участък - от 28 месеца до 32 месеца. В регистъра на електронните обществени поръчки е публикувано обявлението за възложената поръчка по чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Направлението Видин - Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ, тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от „Дунав мост II“ ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик. Отсечката между пътен възел „Макреш“ и обходния път на гр. Монтана, с дължина 65,8 км, е разделена на 5 участъка: - Участък 1 - път I-1 „п. в. Макреш - п. в. Бела“, с дължина 13,6 км (от км 33+400 до км 47+000 километраж по проект). Започва от разклона за Макреш, при бъдещия пътен възел „Макреш“, и е до с. Бела. Ще преминава по ново трасе, извън обхвата на съществуващия път I-1. Ще бъде с габарит на автомагистрала Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица, като в определени участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавнодвижещи се товарни автомобили. При 36-ти км новият път ще пресича ж. п. линията Видин - София с надлез и ще минава над напоителен канал. От 37-ми до 42-ри км ще се спуска към град Димово и река Арчар, ще пресича път I-1 и при 40-ти км ще преминава източно от град Димово. От 42-ри до 47-ми км пътят ще продължава източно от град Димово и село Бела, ще е разположен успоредно на пътя Димово - Ружинци и при 46-ти км отново ще пресича път I-1 с пътен възел „Бела“. В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела – п. в. „Макреш“ при 36-ти км и п. в. „Бела“ на път I-1 в участъка Бела – Скомля, който е при 46-ти км. Ще бъдат построени редица съоръжения - 8 моста, 2 селскостопански подлеза, водостоци и т.н. В близост до пътен възел „Бела“ ще бъде разположен контролен център за управление на трафика. Срокът за изпълнение е 30 месеца. - Участък 2 - път I-1 „п. в. Бела - Ружинци“, с дължина 11,128 км (от км 47+000 до км 58+128,47 километраж по проект). Отсечката между с. Бела и Ружинци ще бъде с габарит на автомагистрала Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица, като в определени участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавнодвижещи се товарни автомобили. Такава ще има между 36-ти и 39-ти км в платното за Видин и между 39-ти и 44-ти км в посока Ботевград. Между 47-ми и 52-ри км пътят ще преминава успоредно на ж. п. линията, като е отдалечен от нея и не засяга съществуващия селскостопански път. След това при 49-ти км ще пресича река Скомля над язовира, ще преминава над две дерета и преди 52-ри км трасето ще пресича ж. п. линията Видин - София. Между 52-ри и 58-ми км след преминаването на пътя за село Орешец, новият път ще се спуска към Ружинци. При 56-ти км отсечката ще преминава над път I-1 /E79/ Видин - Кула. В участъка ще бъдат изградени надлез над ж.п. линията Видин - София, мостове над реките Барата и Скомля, 3 селскостопански подлеза. При 50-ти км от двете страни на пътя ще има площадка за отдих с тоалетни, паркинги, осветление и пречиствателно съоръжение. Срокът за изпълнение е 30 месеца. - Участък 3 - път I-1 „Ружинци - п. в. Белотинци“, с дължина 15,392 км (от км 58+128,47 до км 73+520 километраж по проект). Трасето преминава изцяло източно от съществуващия път I-1 (E79), без да го пресича и без да навлиза в регулациите на населените места. Габаритът е Г28. В участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавнодвижещи се товарни автомобили. Такава ще е отсечката между 61-ви и 62-ри км в посока гр. Монтана, с обща дължина 1,58 км. Началото на трасето се намира на около 1 км северно от регулацията на с. Ружинци. При 58-ми км е предвидено изграждането на пътен възел за връзка със старото трасе на път I-1 (E79). При 60-ти км третокласният път Ружинци-Лом и общинският път Ружинци - Белоптичене ще преминават над скоростния път с пътни надлези. Ще бъде изграден и мост над р. Лом. В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела, 3 пътни надлеза, 1 стоманобетонов водосток, 1 сводов водосток и 2 моста над р. Лом и р. Нечинска бара и т.н. Срокът за изпълнение е 28 месеца. - Участък 4 - „п. в. Белотинци - п. в. Винище“, с дължина 11.980 км (от км 73+520 до км 85+520 километраж по проект). Трасето на участъка започва непосредствено след пътен възел „Белотица“ при 43-ти км. Габаритът е Г28. Между 73-ти и 74-ти км ще се изграждат двустранни площадки за отдих, всяка с по 45 паркоместа за леки автомобили, като 6 от тях ще са за хора с увреждания. Допълнително ще бъдат обособени 7 паркоместа за автобуси или товарни автомобили. Предвижда се и изграждането на санитарно помещение с тоалетна. Развитието на трасето продължава на 500-1500 м източно спрямо съществуващия път I-1 (E79), като се пресичат двата основни притока на р. Гостиля. В този участък ще бъдат построени 1 пътен възел, 1 стоманобетонов водосток, 1 сводов водосток и 3 моста над р. Селска бара, р. Коритарска и р. Риковска Бара и т. н. Срокът за изпълнение е 28 месеца. - Участък 5 - „п. в. Винище - обход на гр. Монтана“, с дължина 13,693 км (от км 85+520 до км 99+193 по проект 102+600 километраж по съществуващ път I-1). Проектното трасе е с габарит Г28. Началото на отсечката започва след п. в. „Винище“, пресича р. Войнишка бара при 86-ти км. Следва преминаване над р. Брусовица и р. Онна Бара. В участъка между с. Винище и с. Горна Вереница трасето преминава през равнинен терен на около 1 км източно от съществуващия път, където се пресичат няколко дерета. След с. Горна Вереница трасето се развива в югоизточна посока, като преминава северно на с. Долна Вереница. При 98-ми км е предвидено изграждането на пътен възел, чрез който ще се осъществява връзка с обходния път на Монтана. Пътният възел при 102-ри км по обходния път на гр. Монтана ще бъде реконструиран, с което ще се осигурят всички посоки на завиване. За целта ще бъде удвоен пътният подлез и изградена допълнителна директна връзка, за да се осигури направлението Видин - обход Монтана - гр.Монтана (север). В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела, 1 стоманобетонов водосток, 3 сводови водостока и 1 мост над р. Брусовица и т.н. При 90-ти км ще се изградят двустранни площадки за отдих. Предвиденият срок за изпълнение е 32 месеца. На 19 август 2020 г. правителството осигури до 379 000 000 лева допълнително по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г., с което са осигурени първите средства за обезпечаване на строителството. В момента се изграждат общо 62,6 км от пътя Видин - Ботевград. През миналата година работата започна от едни от най-сложните отсечки Мездра - Ботевград (33 км) и Видин - пътен възел „Макреш“ (29,6 км). За ускоряване на строителството на пътя между Мездра и Ботевград трасето е разделено на два участъка - лот 1 (19,3 км) и лот 2 (13,4 км).