последни новини Ново
>

ЕС предлага мерки за повишаване на ниските заплати

ЕС предлага мерки за повишаване на ниските заплати
Европейската комисия представи днес директива, целяща да бъдат повишени ниските заплати в ЕС и да противодейства на социалния дъмпинг, определяйки критерии, които трябва да спазват страните членки при определяне на минималното заплащане. Това съобщиха от "Франс прес". Предложението предвижда задължителни правила за 21 страни от Европейския съюз, където вече са въведени минимални заплати, с цел да се помогне за тяхното увеличение. Текстът задължава 27-те да представят годишни отчети за механизмите им за фиксиране на заплатите. В страните с минимални заплати директивата цели да наложи по-толяма прозрачност и по-добро управление на тяхното определяне, с ясни и стабилни критерии в зависимост от равнището на БВП и на производителността. Тя задължава да се прави редовна индексация на минималните заплати с участието на социалните партньори в този процес. Минималните заплати в ЕС силно се различават - от 312 евро в България до 2142 евро в Люксембург. Комисията има за цел и по-голяма конвергенция, за да се гарантира по-справедлива конкуренция между отделните страни, като се ограничи социалният дъмпинг в Източна Европа.